Уставо на Баце


Уставо на Кръго Баце

Основно правило:
БАЦЕ е всеки – до доказване на противното.

Цел:
Кръго има за цел да популяризира Баце навсекъде по свето, та ако ще и на оня свет.
Кръго е официалната институция на Баце във Вселената.

Общи положения на кръго:
1. Кръго може да бъде къв си сака.
2. Кръго требва да е затворен за да не се изпада от него.
3. Кръго си е кръг, откъдето и да го погледнеш.
4. Кръго може да си променя съдържанието, ако не си променя формата.
5. Кръго има право да съ извърта, кога си сака и как си сака.
6. Кръго не кръжи около никого.
7. Кръго не требва да поддържа връзка с тъпоъгълници, защото от тех не може да стават кръгове.

Членство:
В кръго може да влаза всеки, който сака.
Приемат се и такива дека баш си не сакат. Изключено е обособяването на последните в сектор на кръго или в по-малък кръг.

Права на члено:
1. Члено има право да влиза.
2. Члено има право да има права
3. Члено има право да говори кво си сака и колко си сака. Може й повече, ако почерпи преди това.
4. Всеки член има право да е голем колкото другио.
5. Члено има право да пие, ако може да носи. Има право и да се напива. Кръго е длъжен да го поддържа да не падне. Ако падне, не се признава за изпадане от кръго.
6. Члено има право да не бъде ваден, ако не спазва уставо. Наказанието му го решават другите членове с пълно мнозинство.
7. Члено се е член, откъдето и да го погледнеш.
8. Члено си остава член, докато не откаже да е такъв.

Задължения:
Член единствен: Всички права са и задължения.

Прекратяване на кръго:
Прекратяването на кръго не е възможно.
Прекратяването на кръго ще остави дупка в пространството, която не е сигурно, че ще бъде запълнена от нов кръг. Може да се затапи и от некакъв кекерец, вследствие на което пространството да се затлачи, да се замърси и да замирише.

Забрани:
В кръго е забранено единствено да се забранява.

Изключения:
Кръго нема отваряне.
От него нема излазанье.

Управление:
1. Кръго се управлява като се върти.
2. Въртенето на управлението става всеки месец.
3. Управлението става чрез председател, който се избира за един месец – достатъчен да му се види акъло.
4. Кръго има редовни сбирки всеки път, когато се съберат поне двама членове.
5. Кръго има задължителни сбирки всеки ден, чието число съвпада с числото на месеца.
6. Часът и мястото на заседанието се определят от председателя. Ако няма промени, заседанието се провежда от 18 часа в Артцентър – Враца.
7. След всеко заседание се прави протокол да се види, че нема лабаво.
8. Протоколо се подписва от председатело и подпечатва с официалнио печат.
9. Печато е кръгъл и на него пише КРЪГО БАЦЕ. Около вътрешната линия на кръго е поставен девизо: Нема излазанье, баце!

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Facebook Themes